Online VCA docent 

Uw VCA specialist! 

 

Toolbox Hef- en transportmiddelen                                                                                                     2020


De mogelijkheden die u heeft als chauffeur/bediener om het kantel en kiepgevaar te beperken:

Snelheid beperken.

Stabiele ondergrond en vrij van obstakels en andere oneffenheden.

Last zo laag mogelijk houden.

Maximale hellingshoek nooit overschrijden, hellingen recht voor-, en achteruit op en af rijden.


Het dragen van een gordel/harnasgordel is tijdens het werken met een hef- en transportmiddelen verplicht!

Het dragen van een gordel of beveiligingssysteem is sinds 2002 wettelijk verplicht indien er een zitting aanwezig is. Voor werken op platformen met een kooiconstructie schrijft de fabrikant meestal ook voor waar/hoe de gebruiker zich moet verankeren/beveiligen. Ook kan een opdrachtgever dit als eis neerleggen bij de gebruiker.


Indien u met uw voertuig op de openbare weg komt dient er een WAM verzekering afgesloten zijn, een retro reflecterende afgeknotte driehoek op de achterzijde aangebracht te worden, verlichting, spiegels en een claxon aanwezig te zijn.


Wat is verboden tijdens het werken met een Hef- en transportmiddelen:

Aangebrachte beveiligingen verwijderen en of omzeilen.

Meer personen vervoeren dan wettelijk toegestaan.

U mag de maximale belasting nooit overschrijden welke voorgeschreven staat op het lastdiagram.

U mag met een heftruck geen personen heffen dan alleen in een speciale werkbak.

U mag nooit op de randen van de werkbak gaan staan en of een trap/ladder in de werkbak gebruiken.

U mag een werkbak nooit gebruiken als lift u mag dus nooit op hoogte uitstappen.


Keuringsplicht/onderhoud van hef- en transportmiddelen:

Zoals voorgeschreven door fabrikant doch minimaal 1x per jaar.

Alleen door een deskundig persoon.

U kunt ervan uitgaan dat apparaten en machines voldoen aan de minimale veiligheidseisen zoals gesteld door de Europese lidstaten indien u daarop een CE keurmerk aantreft.

U kunt ervan uitgaan dat uw voertuig gekeurd is als u een geldige keurstikker op de machine aantreft.

U dient zich te houden aan alle onderhoudsvoorschriften zoals omschreven staat in de gebruikershandleiding en of door de verhuurder verstrekte informatie.


De meeste ongevallen met Hef- en transportmiddelen gebeuren door de onveilige handelingen van de bediener, LET DUS GOED OP uzelf en uw collega!

U kunt ook een toolbox / praktijktraining veilig werken met rolsteigers, ladders en trappen of werken met persoonlijke valbeveiligingen op hoogte bij ons aanvragen.